PREIS ANFRAGEN

Mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
Lutz - Szivattyúk Magyarország Kft.
Családi vállalkozás 1954 óta
lutz-szivattyuk@lutz.hu
+36 96 41 98 13

A vas- és acélimport bizonyítására vonatkozó kötelezettség

Megfelelőségi tanúsítvány - Az (EU) 2023/1214 rendelet XVII. mellékletében felsorolt áruk behozatalának és vásárlásának tilalma 3. cikk (1) bekezdés d) pont - Orosz alapanyagokat tartalmazó vas- és acéltermékek

Ezúton tájékoztatjuk Önt az Oroszországgal és Fehéroroszországgal szembeni szankciókról szóló uniós jog alkalmazandó jogi szabályozásai, különösen a 833/2014/EU rendelet, a 269/2014/EU rendelet és a 765/2006/EK rendelet szankciós rendelkezéseinek való megfelelés biztosítása tekintetében, beleértve a vonatkozó módosító rendeleteket is.
Ez magában foglalja az EU Hivatalos Lapjának 2023. március 23-i L159 I. számában megjelent ún. 11. szankciócsomag követelményét is, amely szerint tilos az Oroszországból származó áruk behozatala.06.2023. évi szankciós csomag, amelynek értelmében tilos bizonyos, Oroszországból származó acél felhasználásával feldolgozott, harmadik országokból származó acéltermékek behozatala és vásárlása.
Jelen levelünkkel szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a 2023/1214/EU rendelet módosított 3g. cikke által érintett árukat a fent említett időponttól kezdve nem lehet nekünk vagy általunk szállítani vagy értékesíteni.
Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a rendeletről és az ezzel kapcsolatos kötelezettségekről természetesen tájékoztattuk az upstream beszállítóinkat.